El. pizza peć

Izrađuje se od prohroma i plastificiranog lima ( spoljna oplata)
Vrata su izrađena od vatrostalnog stakla sa prohromskom oblogom, što omogućava vizuelno praćenje procesa pečenja.
Unutrašnjost pećnice je osvetljena.
Pećnica je izrađena od termootpornog lima 1,5 mm.
Pećnica je izolovana presovanim vunizolom debljine 50 mm.
Pod peći je šamotna ploča debljine 20 mm, tako da dugo održava postojeću temperaturu.
Potrošnja električne energije na 1h aktivnog rada je oko 65% od instalirane snage.

Izrađuju se jednoetažne i dvoetažne peći.

Karakteristike jednoetažne peći:
Spoljašnje dimanzije – 900mm x 760mm x 300mm
Dimenzije pećnice – 650mm x 600mm
Temperatura – 0 – 400 C
Snaga – 5,4 KW
Napon – 380 V

Karakteristike dvoetažne peći:
Spoljašnje dimenzije – 900mm x 760mm – 600mm
Dimenzije pećnice – 650mm x 650mm
Temperatura – 0 -400 C
Snaga – 2 x 5,4 KW
Napon – 380 V