Serbian Albanian English Russian

Politika kvaliteta

      Politika kvaliteta  "Frigoterm"-a je zasnovana na uspostavljanju zdravog odnosa sa klijentima, ispunjavanje zahteva i očekivanja kupaca i krajnjih korisnika naših proizvoda, poboljšanje efektivnosti i efikasnosti poslovanja, obezbeđivanje stručnog i kvalietnog kadra, zadržavanje postojećeg i osvajanje novog tržišta. 

  Trudimo se da održavamo prepoznatljiv imidž, koji smo stekli iskustvom, marljivim radom i kvalitetnom uslugom. Kontinualno procenjujemo sve vrste potencijalnih opasnosti i štetnosti vezanih za poslovne aktivnosti, kako bi potencijalne rizike sveli na minimum.

Share

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image